Home   Ferie i półkolonie

Ferie i półkolonie

Oferujemy:

  • opiekę nad dziećmi pod okiem doświadczonych opiekunek
  • zabawy tematyczne i ogólnorozwojowe
  • zajęcia muzyczne i taneczne
  • zajęcia relaksacyjne
  • zajęcia plastyczne, szkice węglem, prace z masy solnej i papierowej
  • gry i zabawy na świeżym powietrzu