Home   Program pracy z dziećmi

Program pracy z dziećmi

Drodzy Rodzice,

„Przedszkole Motylek” jest formą dziennej opieki nad dziećmi do 5 roku życia. Dlatego też kierujemy do Państwa szczegółowy program pracy z dziećmi, który jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Jest nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka. Rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci.

Treści programu obejmują następujące obszary:

  • edukację językową – realizujemy ją kształtując gotowość do czytania i pisania, po przez usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowej wykorzystując do tego celu metodę sekwencyjno-symultaniczną „Moje Sylabki”
  • edukację matematyczną – zapewniamy dzieciom naukę cyfr i kształtów geometrycznych i różnych pojęć związanych z stosunkami przestrzennymi podczas zajęć dydaktycznych, zabaw i spacerów
  • edukację przyrodniczą – są to zajęcia dydaktyczne, które mają na celu pomóc dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
  • edukację społeczną – dbamy o kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
  • edukację artystyczną – zapewniamy dzieciom zajęcia z zakresu rytmiki jak również obcowanie z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, muzyką, tańcem, pląsami, dzieci bawiąc się rozwijają swój potencjał artystyczny
  • edukację zdrowotną – zapewniamy dzieciom swobodną aktywność ruchową podczas zajęć gimnastycznych oraz zorganizowane zabawy i zawody sportowe z wykorzystaniem atrakcyjnych przyborów gimnastycznych. Wdrażamy nawyki i przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne, uczymy czynności samoobsługowych, a także propagujemy zdrowy styl życia
  • profilaktykę logopedyczną – dbamy o prawidłowy rozwój mowy dzieci, zabawy i ćwiczenia logopedyczne mają na celu usprawnić narządy artykulacyjne oraz funkcję oddychania, uregulować siłę wydechu jak również uczyć, że słowem można się bawić

„Przedszkole Motylek” realizuje powyższy program dostosowując wszystkie zajęcia do indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka.