Home   Plan dnia

Plan dnia

7.30-9.00 Gry i zabawy poranne

Witamy dzieci i zapraszamy do sali zabaw. Jest to czas przychodzenia dzieci i zabaw dowolnych. Prowadzimy w tym czasie również zabawy integracyjne, zabawy wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

9.00–9.30 Śniadanie i poranna toaleta

9.45–11.00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego i prowadzimy zajęcia dodatkowe: gimnastykę ogólnorozwojową, rytmikę, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia warsztatowe: warsztaty plastyczne, warsztaty umuzykalniające.

11.00-11.20 II śniadanie
11.20–12.30 Pobyt na świeżym powietrzu lub zajęcia dodatkowe lub zabawy dowolne.

Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

12.30–13.00 Obiad
13.00–14.00 Odpoczynek poobiedni

Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej. Dzieciom, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające. Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach stolikowych, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym czasie możemy również wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

14.00–15.00 Zajęcia indywidualne / zajęcia dodatkowe / pobyt na świeżym powietrzu

Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Korzystamy ze spacerów i zabaw na powietrzu. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe, układamy puzzle, gramy w gry planszowe, tańczymy, śpiewamy, rysujemy, malujemy.

15.00–15.30 Podwieczorek

15.30-16.00 Czas odbioru dzieci

Czas odbioru dzieci. Oczekując na rodziców, czytamy dzieciom bajki, bawimy się w sali zabaw lub na placu zabaw, na świeżym powietrzu. Inspirujemy dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności.