Home   Zajęcia z Rodzicami

Zajęcia z Rodzicami

Play Group

Są to zajęcia dla rodziców z dziećmi do 6 r. ż. Mają one na celu rozwój psycho – społeczny dziecka, a także okazję do nawiązania nowych przyjaźni i wymiany doświadczeń między rodzicami.

W ramach 2 godzinnych zajęć oferujemy:

  • zabawy z chustą animacyjną KLANZA
  • zabawy ruchowe dla rodziców z dziećmi z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherbone
  • zajęcia plastyczne
  • gimnastykę mózgu dla małych i dużych czyli metoda Pula E. Dennisona Kinezjologia Edukacyjna wspierająca uczenie się
  • relaksację Dziecięce Masażyki M. Bogdanowicz- czytanie wierszy połączone z masażem dziecka
  • pedagogizację rodziców czyli wymiana doświadczeń rodzicielskich