Home   Gabinet Logopedyczny

Gabinet Logopedyczny


  • Kompleksowe badania i diagnoza rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
  • profilaktyka w zakresie wad wymowy
  • terapia wad wymowy (dyslalia)
  • terapia zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, autyzm, jąkanie)
  • wczesna nauka czytania
  • terapia dysleksji rozwojowej (dysgrafia,dysleksja,dysortografia)
  • konsultacje i jednorazowe porady

Oferta dla placówek oświatowo-wychowawczych:

  • kompleksowe badania przesiewowe na terenie placówki
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej na terenie placówki. Pedagogizacja logopedyczna z zakresu zaburzeń mowy, wad wymow, wad rozwojowych narządów artykulacyjnych oraz konsekwencji nieprawidłowej mowy